HİZMETLER
Rooftop/ Roof-top


ROOFTOP

Roof-top (Paket Klima) klasik split ile VRF klima sistemlerindeki, dış ünite ve iç ünitenin bir arada toplanmış halidir. Rooftop’ların ana kullanım alanları olarak ticari binalar, havaalanları, restaurantlar, mağazalar, sinema ve tiyatro salonları, konferans salonları, endüstriyel binalar verilebilir.İç ortamdaki hava kanallar yardımı ile Roof-top' a alınarak cihaz üzerinde bu hava şartlandırılır ve yine kanallar yardımı ile iç ortama gönderilir. Bu klimanın montajı için atmosfere açık bir alana ihtiyaç vardır.ROOF-TOP


Roof-top is the combination of indoor units and outdoor units in conventional split air conditioner and VRF air conditioning systems. Commercial buildings, airports, restaurants, shops, cinema and theater halls, conference halls, industrial buildings can be given as examples of the main usage areas of roof-tops.

Indoor air is taken to the roof-top with the help of channels. This air is conditioned on the device and is sent to the indoor environment again through channels. An area open to the atmosphere is required for the installation of the roof-top air conditioner.