HİZMETLER
Chiller, Fancoil


CHILLER

Paket bir sistem olan chiller, klasik ve VRF klimalardan farklı olarak ortam havası yerine soğutulacak mahallerdeki fan-coil, konvektör, ısı pompası gibi cihazlara soğuk su üreten cihazlardır. Bu sistemler genellikle yüksek soğutma ihtiyaçları olan yerlerde tercih sebebidir.
Hava soğutmalı ve su soğutmalı chiller olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Hava soğutmalı cihiller atmosfere açık bir yerde kullanılabilirken yeterli alanlar olmadığında bir soğutma kulesi yardımı ile su soğutmalı chillerler kapalı hacimlerde de kullanılabilir. Genel olarak 7-12 ºC su rejiminde çalışır. 7 ºC' ye soğutulmuş su, sirkülasyon pompaları ile sistem üzerindeki fan-coil, konvektör, ısı pompası ve klima santrali bataryaları üzerinden geçirilerek iç hacim havasının soğutulması prensibi ile çalışır.

FANCOIL

Bir ısıtıcı batarya ile batarya arkasındaki fandan oluşan bu sistem cebri hava sirkülasyonu ile ortamın ısıtılması ve/veya soğutulmasını sağlar. Batarya içerisinden, kazan dairesinden gelen sıcak su geçirilirse ısıtma, chillerden gelen soğuk su geçirilirse soğutma yapan cihazlardır. İhtiyaca yönelik olarak farklı kapasite ve modellerde olabilen bu cihazlar ağırlıklı olarak ofis, mağaza, depo gibi mahallerin şartlandırılmasında kullanılır.
Tesisat girişinde bulunan iki yollu ve genellikle on/off çalışan servomotorlu vana bir termostat ile kontrol edilir ve ortamın talep edilen konfor şartlarında tutulmasını sağlar.
CHILLER

 

Chiller is a package system. The chiller system is a system that produces cold water for devices such as fan-coils, convectors and heat pumps in the areas to be cooled instead of cooling the ambient air. This system is generally preferred in places with high cooling needs. It is produced in two types as air-cooled and water-cooled chillers.

 

Air-cooled devices can be used in an open to the atmosphere, but when there is not enough space, water-cooled chillers can also be used in closed spaces with the help of a cooling tower.

 

It generally operates in 7-12 ºC water regime. It operates on the principle of cooling the indoor air by passing 7 ºC chilled water over the fan-coil, convector, heat pump and air handling unit batteries on the system with circulation pumps.FANCOIL

This system, which consists of a heater battery and a fan behind the coil, provides the heating and/ or cooling of the environment with forced air circulation.

They are devices that perform heating when the hot water from the boiler room and cooling when the cold water from the chiller passes through the battery.

These devices, which can be in different capacities and models depending on the needs, are generally used for the conditioning of areas such as offices, stores and warehouses.

 

Two-way servomotor valve located at the entrance of the installation and generally working on/ off is controlled by a thermostat and ensures that the environment is kept in the desired comfort conditions.