HİZMETLER
Jet Fan Sistemi/ Jet Fan System


JET FAN SİSTEMİ


Jetfan sistemleri otopark ve tünel içerisinde hava akımını kontrol etmek, yönlendirme ve tahliye etmek için kullanılmaktadır. Kanallı sisteme göre kıyaslandığında daha az uygulama maliyeti ve daha çok araç park alanı gibi kullanım alanı genişliği sağlar. İşletmede daha az işletim maliyeti ve ses seviyesi oluşturur. Otopark ve tünel duman tahliye ve havalandırılması için idealdir. Fan ve susturucu ekipmanlarından oluşmaktadır.


Jetfan uygulamalarında çok sayıda, ortama göre ebatlarının belirlendiği, yarattığı yüksek hava hızları ile önündeki hava kütlelerini iterek harekete geçiren fanlar kullanılır. Birden fazla jetfanın ortama yerleştirilmesiyle güzergahta sürekli bir hava sirkülasyonu da sağlanmış olur.


Jetfanlarda herhangi bir hava emiş kanalı olmadan hava sirkülasyonunun sağlanması, işletme açısından daha az enerji tüketmesine dolayısıyla işletmesinin daha ekonomik olmasını sağlamaktadır.

JET FAN SYSTEM


Jet fan systems are used to control, direct and evacuate the air flow inside the car park and tunnel. Compared to the channel system, it provides less application cost and a wider usage area such as more car parking area. It creates less operating cost and noise level in the business.

 

Ideal for smoke evacuation and ventilation of parking lots and tunnels. It consists of fan and silencer equipment.


In Jetfan applications, a large number of fans are used, whose dimensions are determined according to the environment, and that move the air masses in front of them by pushing the high air velocities they create.

 

By placing more than one jet fan in the environment, a continuous air circulation is provided on the route.Air circulation without any air suction channel in jet fans ensures that it consumes less energy in terms of operation and therefore it is more economical to operate.