HİZMETLER
Klima Sistemi Otomasyonu/ Air Conditioner Automation


KLİMA SİSTEMİ OTOMASYONU


Klima Sistemi Otomasyonu, endüstriyel amaçlı uygulamalarda veya konfor sağlamak için ortam havasının ısıtılması, soğutulması, temizlenmesi, taze hava ve uygun nem şartlarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. İş merkezleri, hastaneler, fabrikalar ve alışveriş merkezi gibi alanlarda kullanılmak için uygundur.


Kış aylarında, santral serpantinlerinin soğuktan donmasını engellemek için donma termostatından gelen donma uyarısı sayesinde sistemin dış ortam ile bağlantısı kesilerek ya da tamamen durdurularak batarya patlamalarının önüne geçilir. Çalışma ve durma saatleri kullanıcı tarafından belirlenir ve gereksiz çalışma önlenmiş olur. Otomasyonun amacı, giderlerin en düşük seviyede tutularak konforun sağlanabilmesidir. Çeşitli programlar uygulanarak sistemin uygun durumlarda, daha az enerji tüketerek çalışması sağlanır.AIR CONDITIONER AUTOMATION


Air conditioning system automation is used for heating, cooling, cleaning, fresh air and suitable humidity conditions in industrial applications or for comfort. It is suitable for use in areas such as business centers, hospitals, factories and shopping malls.

 

In the winter months, in order to prevent freezing of the central coils from the cold, thanks to the freezing warning coming from the freezing thermostat, the system is disconnected from the external environment or stopped completely to prevent battery explosions. Working and stopping hours are determined by the user and unnecessary operation of the device is prevented. The purpose of automation is to provide comfort by keeping expenses at the lowest level. By applying various programs, it is ensured that the system operates with less energy in appropriate conditions.