HİZMETLER
Merkezi Isıtma/ Central Heating


MERKEZİ ISITMA

Duvar- yer tipi yoğuşmalı kazanlar, sıvı yakıtlı yer tipi kazanlar, katı yakıtlı yer tipi kazanlar ile jeotermal ısı kaynaklarından birinin ihtiyaca göre belirlenip, sıcak su üreteci olarak kullanıldığı kazan dairesinden, diğer binaların ve/veya bağımsız bölümlerin ısıtılması prensibine dayalı sistemlerdir. Bu sistemde bağımsız birimlerde kombi veya başka bir ısı üreteci yoktur. Merkezi ısıtma sisteminde doğalgaz, motorin, kömür, jeotermal enerji, termik santral atık enerjisi gibi yakıtlar ve/veya enerji kaynakları kullanılabilir. Sistemdeki kazan dairesinde üretilen sıcak su, radyatör, fan-coil, konvektör, su kaynaklı ısı pompası ve yerden ısıtma gibi iç ortam ısıtıcıları vasıtasıyla bağımsız birimlerin ısıtma işlemi gerçekleştirilir. 


CENTRAL HEATING

 

One of the wall type or floor type condensing boilers, liquid fuel floor type boilers, solid fuel ground type boilers or geothermal heat sources is determined according to the need.  Heating of buildings and / or independent sections from the boiler room used as a hot water generator is provided by the central heating system.


Independent units in the central heating system do not have a combi boiler or other heat generator. Fuel and energy sources such as natural gas, diesel, coal, geothermal energy, thermal power plant waste energy can be used in the central heating system.


The heating of the independent units is carried out by means of indoor heaters such as hot water, radiator, fan-coil, convector, water source heat pump and floor heating produced in the boiler room in the system.