HİZMETLER
Kazan Dairesi Otomasyonu/ Boiler Room Automation System


KAZAN DAİRESİ OTOMASYONU


Kazan otomasyonlarında sıcaklık, nem ve basınç vb. değerleri izlenir. Kumanda edilen tüm değerlerin set değerleri girilir. Girilen set değerleri ile kazan otomatik çalıştırılmış olunur. Kazan otomasyon sistemi tüm bilgileri toplayıp vanaları kontrol ederek sistemi istenilen parametrikte tutar.Tesise dağılan buhar akışı gözlemlenirken buhar ve sıcaklık akış verileri toplanarak maliyetler hesaplanır. 


Ayrıca anlık ve geçmişe dönük veriler grafiksel olarak raporlanarak gerekli kurumlara bildirim yapılabilir. Sistemden alınan verilerle anlık ve geçmişe dönük alarm uyarı bilgileri raporlanmış olunur. Scada sistemi ile sürekli bir şekilde otomatik çalışma gösterir. Bu sayede operatörün sürekli bir şekilde kazanın başında beklemesi veya sürekli bir şekilde kazanı ziyaret etmesi ortadan kaldırılmış olunur


Kazan dairesi otomasyon sistemlerinde, sistem dış hava sıcaklığına göre ısınma ve kullanma suyunun sıcaklığını ayarlayarak daha az yakıtla daha çok konfor sağlar. Haftanın 7 günü günde 6 zaman diliminde kolayca programlanabilir. Modeline göre birden fazla kazana, ısıtma suyu pompalarına, üç veya dört yollu vanaya, güneş paneli pompalarına aynı anda kumanda ederek sıcaklığı en kısa sürede istenilen düzeye getirir. Yılda ortalama %30 enerji tasarrufu sağlar.

 

Kazan otomasyon sistemi ile; cihazın dış hava sıcaklığını algılayıp kazanı bu sıcaklığa göre belirli değerlerde yakması ve bina sakinlerinin her zaman sabit konfor derecesi hissetmesi hedeflenmiştir.
BOILER ROOM AUTOMATION SYSTEM


Values such as temperature, humidity and pressure are monitored in boiler automation. Set values of all controlled values are entered. The boiler is started automatically with the entered set values. The boiler automation system collects all the information and controls the valves and keeps the system in the desired parametric. The steam flow dispersed throughout the facility is observed and costs are calculated by collecting steam and temperature flow data.

 

In addition, instant and historical data can be reported graphically and notification can be made to the necessary institutions. Instant and retrospective alarm warning information is reported with the data received from the system. Continuous automatic operation is provided with the Scada system. In this way, the operator is prevented from waiting or visiting the boiler continuously.

 

In boiler room automation systems, the system provides more comfort with less fuel by adjusting the temperature of the heating and utility water according to the outside temperature. It can be easily programmed 7 days a week in 6 time zones a day. It brings the temperature to the desired level in the shortest time by controlling more than one boiler, heating water pumps, three or four-way valves, solar panel pumps according to its model. It provides an average of 30% energy savings per year.

 

With the boiler automation system; It is aimed that the device detects the outside air temperature and burns the boiler at certain values according to this temperature and that the building residents always feel a constant degree of comfort.