HİZMETLER
Kanal ve Menfez Sistemleri/ Air Ductwork and Air Grille Systems

KANAL VE MENFEZ SİSTEMLERİ

Hava kanalları
, havalandırma sisteminin ortamdaki havayı dışarı, dışardaki havayı da içeri aktarmasında kullanılan kanallardır. Hava kanalları endüstriyel alanlarda ve büyük mekanlarda mühendislik hesaplamaları ile hesaplanmalıdır. Ortamda havayı dışarıya veya dışarıdaki havayı ortam içinde veren ekipmanlardır. Hava kanalları, mekanın yapısal durumuna, bölme sayısına, ortamda bulunan toz, koku, duman ve sıcak gibi etkenlere göre dizayn edilmesi gerekmektedir. 

Hava kanalları içerisinde kullanılacak olan hava debisi, kanalın yapısı, köşeler, kanal uzunlukları gibi daha bir çok teknik konunun yanında mekanın dekorasyonu da etken olmaktadır. Kullanılacak olacan kanalların yapısı (dizayn ve hammaddesi) ortamın dekorunu da bozmamalıdır.
Mekan bölmelerinde veya büyük alanlarda kurulan vantilatörler aracılığı ile emilen hava, kanallar aracılığı ile dışarı atıldığı gibi, dışarıdan çekilen hava kanallar vasıtası ile içeriye aktarılır.

Menfez Sistemi, havalandırma sistemlerinin son aşamasında kullanılan ekipmanlardır. Mekanın hava kapasitesi, dışarıya verilecek olan havanın özelliği ve menfezin konulacağı yere göre farklı yapılarda uygulanmaktadır.

Menfez Sistemi, ortamdaki havayı istendiği doğrultuda içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye aktarmaya yarayan kanalcıklardır. Havalandırma ihtiyacına göre boyutu farklılık gösterir. Menfez oluşumu sağlamak için portatif iklimlendirme cihazları da kullanılabilir. Bu sistemler birçok kullanım alanında uygulanır.AIR DUCTWORK SYSTEM


Air ductworks are the ducts used by the ventilation system to transfer the ambient air to the outside and the outside air to the inside. Air ductworks should be calculated with engineering calculations in industrial areas and large spaces.

They are the equipment that gives the ambient air to the outside or the outside air inside the environment. Air ductworks should be designed according to the structural condition of the space, the number of partitions, and factors such as dust, odor, smoke and heat in the environment.

 

In addition to many other technical issues such as the air flow to be used in the air ductworks, the structure of the duct, corners, duct lengths, the decoration of the space is also a factor.

 

The structure (design and raw material) of the ducts to be used should not spoil the decor of the environment. The air sucked in by the ventilators installed in the room compartments or large areas is thrown out through ducts as well as transferred to the inside via air ductworks drawn from outside.AIR GRILLE SYSTEM    

 

The air grille system is the equipment used in the last stage of the ventilation systems. The air capacity of the space is applied in different structures according to the nature of the air to be given outside and the place where the air grille will be placed.

 

The air grille system are small channels that are used to transfer the ambient air in the desired direction from the inside to the outside or from the outside to the inside. It differs in size according to the ventilation requirement.

Portable air conditioning devices can also be used to create a air grille.These systems are applied in many areas of use.