HİZMETLER
Yangın Tesisatı/ Fire Fighting System


YANGIN TESİSATI


Yangın tesisatı, ortaya çıkan yangını söndürmeye yarayan sistemdir. Yanma olayı, ısı, oksijen ve yanıcı maddelerden oluşan üç faktörün bir arada olmasıyla meydana gelir. Yanma olayı için ısının 260 - 400 °C’ den, oksijenin ise %15' ten fazla olması şarttır. Yangının sönmesi için de bu üç faktörden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Birçok farklı yapıda bu tesisatların kullanımı uygundur. Yaşam alanlarında hayati öneme sahip olan bu tesisatların kullanımı ile yangınların olabildiğince hızlı kontrol altına alınabilme imkânı doğar.

Yangınların gerçekleştiği alanına ve şartlara göre tesisatın etkisi değişkenlik göstermektedir.

Küçük yangınlarda çabuk müdahale sağlayarak tam bir söndürme yapabilen tesisat, büyük yangınlarda ise itfaiye gelene kadar yangının yayılmasını ,büyümesini ve yangının canlılarla etkileşimini olabildiğince engelleyerek söndürmeye büyük ölçüde katkıda bulunur.

Can ve mal güvenliği için kullanımı şart olan yangın söndürme tesisatı, farklı çeşitleri ile kullanıma sunulur. 

Yangın tesisatlarının tam olarak etkili bir şekilde kullanılabilmesi için bakım ve kontrollere de önem vermek gerekir. Aksi takdirde tesisat zamanla istenilen etkiyi göstermemeye başlaması kaçınılmazdır. Bu yüzden özellikle periyodik bakımların aksatılmaması can ve mal güvenliği için önemlidir.FIRE FIGHTING SYSTEM


The fire fighting system is the system used to extinguish the resulting fire. Combustion occurs with the combination of three factors, heat, oxygen and flammable materials.

 

For combustion, the temperature must be more than 260 - 400 °C and the oxygen more than 15%. In order for the fire to extinguish, one of these three factors must be eliminated.

 

It is suitable to use these system in many different structures. With the use of these system, which are of vital importance in living spaces, it is possible to control fires as quickly as possible.

The effect of the system varies according to the area of the fires and the conditions.

 

The fire fighting system, which can provide full extinguishing by providing quick response in small fires, contributes to the extinguishing of the fire by preventing the spread and growth of the fire and the interaction of the fire with living beings as much as possible until the fire brigade arrives.

 

The fire fighting system, which must be used for the safety of life and property, is offered with different types.

In order for fire fighting system to be used effectively, maintenance and controls should also be given importance. Otherwise, it is inevitable that the installation will not show the desired effect in time. Therefore, it is especially important for the safety of life and property that periodic maintenance is not interrupted.