HİZMETLER
VAV,CAV


SABİT HAVA DEBİLİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ (CAV)

Sabit hava debili havalandırma sistemlerinde CAV (Constant Air Volume) hava terminali, basınçtan bağımsız olarak sabit debide taze havayı iç ortama vermek amacı ile kullanılır. Bu tip hava terminaline, CAV terminali, CAV kutusu ya da CAV ünitesi denir. CAV terminali bir iç ortama verilen taze havayı, değişen oda ihtiyacından bağımsız olarak düzenler. Bu tip sistemlerde iç ortama verilecek taze hava miktarı montaj aşamasında sabitlenir.DEĞİŞKEN HAVA HACİMLİ (DEBİLİ) SİSTEMLER (VAV)

Değişken hava hacimli havalandırma sistemlerinde VAV (Variable Air Volume) hava terminali, basınçtan bağımsız olarak iç ortama verilecek hava miktarını kontrol ederek ihtiyaca yönelik pozisyon alır. Bu tip hava çıkış ünitelerine VAV terminali, VAV kutusu ya da VAV ünitesi denir.


CONSTANT AIR VOLUME (CAV)

In constant air volume unit, the air terminal is used to deliver constant fresh air to the indoor environment regardless of the pressure. This type of air terminal is called a constant air volume unit.


The CAV unit regulates the fresh air supplied to an indoor environment independently of the variable room requirement. In such systems, the amount of fresh air to be supplied to the indoor environment is fixed during the assembly phase.


VARIABLE AIR VOLUME


In Variable Air Volume systems, the air terminal takes a position according to the need by controlling the amount of air to be supplied to the indoor environment, regardless of the pressure.

This type of air exhaust unit is called a VAV unit.