HİZMETLER
Pdks Sistemleri/ Personnel Attendance Control System

PDKS SİSTEMLERİ


Personelin iş yerine giriş çıkışları ve çalışma kontrolü, firmaların işyeri verimliliğini arttırma konusunda üzerinde önemle durduğu konular. Personelin işe geliş gidiş vakitleri, işyerindeki çalışma devamlılığı ya da mesaisini nasıl değerlendirdiği ölçülebilir olmasına rağmen, takibi ve tespitini yapmak bazen güçleşmekte.

Personel devam kontrol ve geçiş sistemleri (PDKS) bu konuda firmalara teknolojik bir kolaylık sağlamakta. Kartlı geçiş sistemi de diyebileceğimiz bu takip sistemiyle, personele ait kimlik bilgilerini içeren manyetik kartlar, giriş-çıkış bilgilerini ana bilgisayara aktaran elektronik veri okuyucu PDKS cihazlarına girilerek personelin mesai süreleri tespit edilmekte ve gerektiğinde raporlanabilmekte. Bu sistem sadece personel giriş-çıkışlarını takip etmekle kalmaz, devam kontrol sistemleriyle de mesai içinde geçen zamanın verimli değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili veri takibini de olanaklı hale getirir. Örneğin yemekhanede yemek yeme zamanı, dinlenme ve ihtiyaç zamanları için belli kapılardan geçiş tespiti vs. gibi firma içi mesai kontrolü ve ölçümü yapılabilmektedir.
PERSONNEL ATTENDANCE CONTROL SYSTEMEmployees' entry and exit to the workplace and work control are the issues that companies emphasize on increasing the productivity of the workplace. Although it is measurable how employees evaluate their arrival and departure times, continuity of work in the workplace or their overtime, it is sometimes difficult to follow up and determine. Personnel attendance control and access systems provide a technological convenience to companies in this regard.

 

With this tracking system, which we can also call card pass system, magnetic cards containing the identification information of the personnel are entered into the electronic data reader personnel attendance control and access systems devices that transfer the entry-exit information to the main computer, and the working hours of the personnel can be determined and reported when necessary. This system not only tracks personnel entries and exits, but also makes it possible to track data regarding whether the time spent in working hours is evaluated efficiently with attendance control systems. For example, in-house overtime control and measurement can be made, such as detection of passing through certain doors for eating time, rest and need times in the cafeteria.