HİZMETLER
Doğal Gaz Tesisatı/ Natural Gas System

DOĞAL GAZ TESİSATI


Doğal gaz petrol sınıfında yer alan bir gaz karışımıdır. Doğal gaz da tıpkı petrol gibi fosil yakıtlar arasında yer alır. Doğal gaz, renksiz ve kokusuz olmasıyla öne çıkar. Gaz kaçaklarına karşı önlem amacıyla doğalgaza koku karıştırılır. Doğal gaz ayrıca havadan bile daha hafif olmasıyla bilinir. Doğal gaz kullanımı son derece rahat bir kaynak olsa da tesisat kurulurken tedbirli olunması can sağlığı için büyük önem arz eder.


Doğal gaz tesisatı, ev ve diğer binaların ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan tesisat sistemine verilen isimdir. Doğal gaz hem evin havasını ısıttığı gibi hem de sıcak su ihtiyacını karşılamasından ötürü son derece popüler bir ısınma aracı olarak karşımıza çıkar.


Doğal gazı kullanmak amacıyla eksper doğrulusunda oluşturulan bir tesisat olması gerekir. Doğal gaz tesisatı birtakım bölümlerden oluşur. Doğal gaz tesisatı ana vanası, dağıtım borusu, kolon borusu, sayaç bağlantı hattı, tüketim hattı, ayırım hattı ve aygıt bağlantı hattı olarak bölümlere ayrılır.NATURAL GAS SYSTEM


Natural gas is a gas mixture in the petroleum class. Natural gas is among fossil fuels just like petroleum. Natural gas stands out with its colorless and odorless nature. A smell is mixed with natural gas to prevent gas leaks. Natural gas is also known to be lighter than air. Although the use of natural gas is an extremely comfortable resource, being cautious while installing the installation is of great importance for the health of life.

 

Natural gas system is the name given to the plumbing system established to meet the heating needs of homes and other buildings. Natural gas both warms the air of the house and is an extremely popular heating tool because it meets the hot water needs.

 

In order to use natural gas, there must be an installation established by the expert. Natural gas system consists of a number of sections. These sections are the main valve of the natural gas system, distribution pipe, column pipe, meter connection line, consumption line, separation line and device connection line.