HİZMETLER
Multi, Ticari, Split/ Multi, Commercial, Split Air Conditioner


MULTİ, TİCARİ, SPLİT KLİMA

Split klima, hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılan bireysel klimalara verilen genel bir isimdir. Klimalardaki iç ve dış üniteler birbiriden ayrı ve ihtiyaca yönelik olarak bağımsız olarak çalıştığı için ayrık anlamına gelen " Split " ismi ile anılmaktadır. En yaygın kullanım alanı olan klima türüdür. Yaşam alanlarının her geçen gün daralması ve mimari hassasiyetler sebebi ile tek dış üniteye birden fazla iç ünite bağlanarak soğutma veya ısıtma işlemlerinin sağlanması büyük avantajlar sağlar. Bu şekilde bir dış ünite ve birden fazla iç ünitenin bulunduğu sistemlere de Multi Split klima sistemleri denir.Daha çok konutların konfor uygulamalarında kullanılan split ve multi split klimaların kapasiteleri ve iç ünite modelleri sınırlıdır. Ofis, mağaza, depo, v.b. daha yüksek kapasite ve iç ünite modellerinin gerekli olduğu durumlar için ticari tip (Kaset, salon, gizli tavan, yer-tavan, döşeme tipi iç üniteler) split klimalar kullanılmaktadır. MULTI/ COMMERCIAL/ SPLIT AIR CONDITIONER

 

Split air conditioner is a general name given to individual air conditioners used for both heating and cooling purposes. Since indoor and outdoor units in air conditioners operate separately and independently, this system is called "split" which means separate.

It is the type of air conditioner with the widest usage area.

Due to the shrinkage of living spaces and architectural sensitivities, it is a great advantage to provide cooling or heating processes by connecting more than one indoor unit to a single outdoor unit.

 

In this way, systems with one outdoor unit and more than one indoor unit are called Multi Split air conditioning systems.

 

The capacity and indoor unit models of split and multi split air conditioners, which are mostly used in residential comfort applications, are limited.

 

Office, store, warehouse, etc. Commercial type (cassette, hall, concealed ceiling, floor-ceiling, floor type indoor units) split air conditioners are used for situations where higher capacity and indoor unit models are needed.