HİZMETLER
Isı Geri Kazanım Cihazı/ Heat Recovery Unit


ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları, iç ortamın taze hava ihtiyacını karşılarken enerji tasarrufu da sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş cihazlardır. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları sağladıkları enerji tasarrufu sayesinde ilk yatırım maliyetini kısa sürede geri ödeyen cihazlardır.

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları temel olarak, iç ortamdan dışarı atılan egzoz havasındaki enerjiyi yine iç ortama verilen taze havaya aktarması prensibi ile çalışır.

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı kullanılan bir iç mekanda havalandırma amacıyla, yazın ortamdaki soğutulmuş hava atmosfere atılırken, içeri alınacak taze hava soğutulur. Kışın ise iç ortamdaki sıcak hava atmosfere atılırken  içeri alınacak taze hava ısıtılır. Böylece %70' lere varan enerji tasarrufu sağlanmış olur. Bu işlemleri yaparken ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları herhangi bir enerji kaynağı kullanmazlar, havadan havaya ısı geri transferini gerçekleştirirler.


HEAT RECOVERY UNIT

Heat recovery ventilation units are devices designed and manufactured to provide energy savings while meeting the fresh air requirement of the indoor environment. Heat recovery ventilation units are devices that pay back the initial investment cost in a short time thanks to the energy savings they provide.


Heat recovery ventilation devices basically work on the principle of transferring the energy in the exhaust air discharged from the indoor environment to the fresh air given to the indoor environment.


In an interior where a heat recovery ventilation unit is used; While it discharges the cooled air in the summer to the atmosphere for ventilation, it cools the fresh air to be taken inside. In winter, it heats the fresh air to be taken in while discharging the hot air inside. In this way energy savings of up to 70% are achieved. While performing these processes, heat recovery ventilation units do not use any energy source, they perform heat transfer from air to air.