HİZMETLER
Sıhhi Tesisat/ Plumbing System


SIHHİ TESİSAT SİSTEMİ


Sıhhi tesisat, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkartılmasını sağlayan temiz suyun ise sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini sağlayan boru ağına denir. 


Sıhhi tesisat sistemi yaşanabilir yapılardaki mekanik tesisatın temelini oluşturur. 


Sıhhi tesisat, sıvıları taşımak için borular, valfler, sıhhi tesisat armatürleri, tanklar ve diğer aparatları kullanır. Isıtma ve soğutma (HVAC), atık giderme ve içme suyu dağıtımı, sıhhi tesisat sisteminin en yaygın kullanım alanlarındadır. Yapılarda suya, sağlıklı şekilde ulaşmanın yolu tesisat sisteminin projelendirilmesinden, ürün seçimine ait süreçlerden geçer.


Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Sıhhi kavramı, sıhhat ile aynı kelime köküne dayanmaktadır. Günümüz modern dünyasında sıhhi tesisat altyapısı halk sağlığı ve sanitasyon için kritik öneme sahiptir.PLUMBING SYSTEM


Plumbing system is called the pipe network that enables the clean water to be collected and taken out of the building and to be transmitted to the places of use in a healthy way.

The plumbing system forms the basis of the mechanical installation in habitable buildings.

 

Plumbing uses pipes, valves, plumbing fittings, tanks, and other apparatus to transport fluids. Heating and cooling (HVAC), waste disposal and drinking water distribution are the most common areas of use in the plumbing system. The way to reach water in buildings in a healthy way is through the processes of designing the plumbing system and product selection.

 

Plumbing is directly related to the protection of human health. The word derives from the Latin for lead, plumbum, as the first effective pipes used in the Roman era were lead pipes. In today's modern world, plumbing infrastructure is critical to public health and sanitation.