HİZMETLER
Klima Santrali/ Air Handling Unit


KLİMA SANTRALİ

Klima santrali, atmosferden alınan taze havanın ve/veya iç ortamdan alınan havanın talepler doğrultusunda şartlandırılmasından sonra iç ortama gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santralleri iç ortama taze hava sağlanmasını, sıcaklık ve nem oranının ayarlanmasını, hava içerisindeki toz ve parçacıklardan arındırılmasına imkan verir. Klima santralleri talep ve ihtiyaçlara göre tasarlanır. Karışım havalı, ısı geri kazanım üniteli, %100 taze havalı ve hijyenik olmak üzere klima santralleri tasarlanır.

Klima santrallerinde genel olarak, taze, egzost ve/veya karışım havası damperleri, filtre, ısıtıcı serpantin, soğutucu serpantin, vantilatör ve aspiratör bulunur. Bunların haricindeki farklı bölümler ve üniteler, kullanım amacına ve santral tipine göre farklılık gösterirken talepler doğrultusunda tasarım geliştirilebilmektedir.AIR HANDLING UNIT


The air handling unit is a device that enables the fresh air taken from the atmosphere and the air taken from the indoor environment to be sent to the indoor environment after being conditioned according to the demands.

 

Air handling units allow fresh air to be supplied to the indoor environment, adjustment of temperature and humidity, and removal of dust and particles in the air.

Air handling units are designed according to demands and needs. Air handling units are designed as mixed air, heat recovery unit, 100% fresh air and hygienic.

 

Air handling units generally have fresh, exhaust, mixing air dampers, filter, heater coil, cooling coil, ventilator and aspirator. The departments and units other than these differ according to the purpose of use and type of the plant, and the design is developed in line with the demands.