HİZMETLER
Elektrik Taahhüt/ Electrical Contracting

ELEKTRİK TAAHHÜT


Taahhüt isleri konularında basariyi yakalayabilmek ve uzun süreli basari elde edebilmek için, kaliteli malzeme ve hizmet, ekonomik çözümler, nitelikli personel ve ekip ruhuyla sistemli çalışma gerekmektedir. Aircon,  bu anlamda, yürütmekte olduğu projelerde, yüklenici, çözüm ortaklığı, is ortaklığı veya alt-yüklenici olarak birlikteliğini devam ettirmekte ve ülkesine prestijli projeler kazandırmanın hakli mutluluğunu yasamaktadır.

Firmamız, uzman ve deneyimli kadrosu ile Elektrik Kuvvetli Akim ve  Zayıf Akim taahhüt hizmetlerini, konut ,fabrika ve işyerinin çağımız teknolojisine göre yapılandırılmasını gerçekleştirmektedir.

Taahhüt Hizmetleri

•Elektrik Enerji Nakil Hatları 
•Bina veya Direk Tipi Trafo Merkezleri
•Yıldırımdan Korunma Tesisatı
•Topraklama Tesisatı
•Fabrika, işyeri ve Konut Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı

ELECTRICAL CONTRACTING


Quality materials and services, economical solutions, qualified personnel and systematic work with team spirit are required in order to achieve success in contracting matters and to achieve long-term success. In this sense, Aircon continues to cooperate as a contractor, solution partnership, business partnership or sub-contractor in the projects it carries out, and it is justifiably happy to bring prestigious projects to its country.


Our company, with its expert and experienced staff, performs Electrical Strong Current and Weak Current contracting services, structuring the residence, factory and workplace according to our modern technology.


Contracting Services


•Electric Energy Transmission Lines
•Building or Pole Type Transformer Substations
•Lightning Protection Installation
•Grounding Installation
•Factory, Office and Residential Electricity and Lighting Installation