HİZMETLER
CCTV Sistemleri/ CCTV Systems

CCTV SİSTEMLERİ


CCTV (Kapalı Devre Televizyon) çeşitli ortamlardaki faaliyetleri ekrana yansıtmak için kullanılan bir görsel denetim teknolojisidir. CCTV sistemleri tipik olarak kamera ve monitörler arasında sabit bir iletişim bağlantısı içerir.

Aircon yüksek kaliteli ürün çizgisiyle profesyonel CCTV çözümleri sunar. Aircon profesyonel kadrosu en uygun CCTV çözümünü en etkili biçimde tasarlamaktadır. CCTV sistemleri akıllı çözümler sağlamak üzere tüm güvenlik sistemlerine entegre edilebilir. Video analiz sistemleri sadece çevre güvenliği sağlamaz, dijital kayıt ve ağ video aktarım teknolojileriyle çevre yönetim ve kontrolü de sağlar.

IP tabanlı CCTV sistemleri ile, kamera içeriği networkteki bir Video Kaydedici (NVR) de depolanabilir ve sanal olarak en yüksek video ve ses kalitesinde dünyanında herhangi bir yerinden erişilip izlenebilir.

CCTV SYSTEMS

CCTV is a visual inspection technology used to project activities in various environments on the screen. CCTV systems typically contain a fixed communication link between the camera and the monitors.

 

Aircon offers professional CCTV solutions with its high quality product line. Aircon professional staff designs the most suitable CCTV solution in the most effective way. CCTV systems can be integrated into all security systems to provide smart solutions.

 

Video analysis systems not only provide environmental security, but also provide environmental management and control with digital recording and network video transmission technologies.


With IP-based CCTV systems, camera content can be stored in a Video Recorder (NVR) on the network and accessed and viewed virtually anywhere in the world at the highest video and audio quality.