HİZMETLER
Bina Yönetim Sistemi/ Building Management System


BİNA YÖNETİM SİSTEMİ


Bina yönetim sistemi, binaların, ısıtma-soğutma-havalandırma, aydınlatma kontrolü, enerji dağıtım yönetimi, sayaç izleme, faturalandırma, alarm izlemesi ile her türlü ekipmanın tek merkezden kontrolü, izlenmesi ve gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca yangın algılama, kartlı geçiş, CCTV ve benzeri diğer sistemlerin entegrasyonu ve haberleşmesi de bu sistem sayesinde  mümkün olmaktadır.


Bina yönetim sistemleri, binaların yaşam döngüsü boyunca performansını izlemenizi, kontrol ve optimize edilmesini sağlar. Oda kontrolörleri maksimum konforu sağlarken, vanalar ve aktüatörler tesis varlıklarının kontrol edilmesini kolaylaştırır.


Bina yönetim sistemi, bir binanın iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma ve hidrolik gibi sistemlerini izlemek ve kontrol etmek için kurulmuş akıllı mikroişlemci tabanlı denetleyici ağlarıdır. Binalarda bulunan ısıtma, havalandırma iklimlendirme ve kullanım suyu tesisatı vb. gibi mekanik sistemleri, aydınlatma sistemi, şalter ve enerji analizörü gibi elektrik sistemlerini izler veya kontrol eder. Binanın maksimum verimlilik seviyesinde çalışmasını sağlar, israf edilen enerji kullanımını ve buna bağlı maliyetleri ortadan kaldırır. Çalışma gereklilikleri, dış ve iç çevresel koşullar ile enerji kullanımı arasındaki doğru dengeyi sürekli koruyarak optimum verimlilik seviyesi elde edilir. 


Havalimanlarından kampüslere, hastanelerden okullara, otellerden konutlara ve alışveriş merkezlerinden fabrikalara geniş bir yelpazede kullanılan bina otomasyon sistemleri ile; personel sayısı aza indirilmekte, işletme maliyetleri önemli oranlarda düşürülmekte ve kontrolün tek bir merkezde toplanması sağlanmaktadır.
BUILDING MANAGEMENT SYSTEM


The building management system ensures that buildings, heating-cooling-ventilation, lighting control, energy distribution management, meter monitoring, billing, alarm monitoring, and all kinds of equipment can be controlled from a single center, monitoring and reporting.


It monitors or controls mechanical systems such as heating, ventilation, air-conditioning and domestic water installations in buildings, electrical systems such as lighting systems, switches and energy analyzers. It enables the building to operate at maximum efficiency level, eliminating wasted energy use and related costs.The optimum level of efficiency is achieved by constantly maintaining the right balance between operating requirements, external and internal environmental conditions and energy use.

 

With building automation systems used in a wide range from airports to campuses, from hospitals to schools, from hotels to residences and from shopping centers to factories; The number of personnel is reduced to a minimum, operating costs are significantly reduced, and control is ensured to be concentrated in a single center.