BİZE ULAŞIN / CONTACT US
Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak veya teklif almak için bize ulaşın...
Contact us to get information about our services or to get a quote ...
HVAC SİSTEMLERİ HVAC sistemlerinin otomasyonu enerji verimliliğine olan katkısının yanı sıra, insan sağlığını tehdit eden zararlı organizmaların ortam havasından temizlemesi nedeni ile de önemli bir uygulamadır. Ortam havalandırılmasını iyi düzenleyen ve istenilen değerlerde tutan sistemler, küf ve bakteri gibi zararlı organizmaları yaşanılan ortamdan uzak tutar. Hvac; Isıtma (Heating), havalandırma (Ventilating), soğutma (Air Conditioning) kelimelerinden oluşmaktadır .Günümüzde, HVAC sistemlerinde tüketilen enerjinin yapının toplam enerji tüketimindeki payı, kullanım amacına bağlı olarak % 15 ila %60’ını bulmaktadır.
HVAC SYSTEMS
The automation of HVAC systems is an important application due to its contribution to energy efficiency, as well as cleaning harmful organisms that threaten human health from the ambient air. The systems that organize the ventilation of the environment well and keep them at the desired values keep harmful organisms such as mold and bacteria away from the living environment. Hvac; It consists of the words Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Today, the share of energy consumed in HVAC systems in the total energy consumption of the building reaches 15% to 60% depending on the purpose of use.
NEFES ALDIRAN ÇÖZÜMLER Havalandırma en basit ifade ile kullanılmış havanın, yeni ve temiz hava ile değiştirilmesi olarak ifade edilir. Dikkat edilirse insan ömrünün büyük çoğunluğunun (alışveriş merkezleri, sağlıklı yaşam birimleri toplu ulaşım araçları vs.) kapalı hacimlerde geçtiği görülür.Bu hacimlerde ve birimlerde konfor şartlarının sağlanması ve korunması için yapılacak en akıllı işlem havalandırmadır. 
EXCELLENT SOLUTIONS
Ventilation is simply expressed as the replacement of used air with new and clean air. If you pay attention, it is seen that the majority of human life (shopping malls, healthy living units, public transportation vehicles, etc.) is spent in closed volumes. Ventilation is the smartest process to ensure and maintain comfort conditions in these volumes and units.
UYGULAMA ALANLARI / Scope of Application
İŞ VE YAŞAM MERKEZLERİ/ BUSINESS AND LIFE CENTERS
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ/ SHOPPING CENTERS
REZİDANS VE KONUTLAR/ RESIDENCES AND HOUSES
OTEL VE TURİZM MERKEZLERİ/ HOTEL AND TOURISM CENTERS
HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI/ HOSPITAL AND HEALTH FACILITIES
ENDÜSTRİYEL TESİSLER/ INDUSTRIAL PLANTS