HİZMETLER
Pdks Sistemleri
Personelin iş yerine giriş çıkışları ve çalışma kontrolü, firmaların işyeri verimliliğini arttırma konusunda üzerinde önemle durduğu konular. Personelin işe geliş gidiş vakitleri, işyerindeki çalışma devamlılığı ya da mesaisini nasıl değerlendirdiği ölçülebilir olmasına rağmen, takibi ve tespitini yapmak bazen güçleşmekte.

Personel devam kontrol ve geçiş sistemleri (PDKS) bu konuda firmalara teknolojik bir kolaylık sağlamakta. Kartlı geçiş sistemi de diyebileceğimiz bu takip sistemiyle, personele ait kimlik bilgilerini içeren manyetik kartlar, giriş-çıkış bilgilerini ana bilgisayara aktaran elektronik veri okuyucu PDKS cihazlarına girilerek personelin mesai süreleri tespit edilmekte ve gerektiğinde raporlanabilmekte. Bu sistem sadece personel giriş-çıkışlarını takip etmekle kalmaz, devam kontrol sistemleriyle de mesai içinde geçen zamanın verimli değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili veri takibini de olanaklı hale getirir. Örneğin yemekhanede yemek yeme zamanı, dinlenme ve ihtiyaç zamanları için belli kapılardan geçiş tespiti vs. gibi firma içi mesai kontrolü ve ölçümü yapılabilmektedir.