HİZMETLER
Telefon Santralleri
Telefon Santralları günümüzde firmalar tarafından şirket içi haberleşmeyi gerçekleştirmek için tercih ediliyor. Telefon kablolarının bağlanmasıyla birçok telefon arasında ücretsiz iletişime olanak tanıyor. Kullanıcılar kendilerine verilen kısa kodları (abone numaralarını) tuşlayarak birbirleriyle ve dış hatlarla kolayca konuşabiliyor.

Bir telefon santrali başlıca beş parçadan meydana gelir:

1)Güç devresi

2)Ana kart

3)Abone kartı

4)Dış hat kartı

5)Besleme üniteleri

Şimdi santrali parçalarına ayırıp nasıl çalıştığına yakından bakalım. Telefon Santraline gelen elektrik akımı ilk olarak güç devresine ulaşır. Güç devresi üzerindeki mekanizma sayesinde elektrik sinyalini tüm sisteme yayar. Ana karta gelen bu sinyal işlemcide toplanır. İşlemci cihazın beynidir. İç hatların tüm şifreleri, dış hatlar ve tüm abonelik ayarları burada kayıt altındadır. Telefon kabloları abonelik kartları üzerindeki soket yerlerine takılır. Çok sayıda telefondan gelen bağlantılar tek bir soket üzerinde toplanabilir.